Programul "Casa Verde"

Avem rugămintea ca până pe 27 aprilie 2023 (în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri) să ne transmiți următoarele, documente:

• cerere de finanțare: conținutul acestei cereri îl găsiți în Anexa 3 din ghidul de finanțare;

• act de identitate;

• certificat de atestare fiscală pentru obligațiile de plată către bugetul de stat. Instituția care se ocupă de eliberarea acestui certificat este ANAF, iar cel mai simplu mod de a obține certificatul este online prin platforma SPV (Spațiul Privat Virtual), din meniul Solicitări – Eliberare documente – Atestat de certificare fiscală. Alternativ, puteți completa această cerere și să o depuneți personal sau prin poștă la ANAF. Acest certificat este valabil 30 de zile de la data emiterii sau chiar 90 de zile dacă nu desfășurați activități independente și nu exercitați profesii libere;

• certificat de atestare fiscală pentru impozitele și taxele locale. Acest document este emis de primăria de care aparțineți, iar procedura diferă de la o primărie la alta. În general, găsiți informații pe site-ul primăriei, iar acest document este valabil 30 de zile de la data emiterii;

• extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului. Acest document este emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și poate fi obținut online prin plata unei taxe de aproximativ 20 lei.
Documentul trebuie să nu fie mai vechi de 60 de zile în momentul în care depuneți online dosarul cu acte.

• dacă locuiți într-un imobil în care există părți comune și proprietăți individuale, atunci aveți nevoie și de o copie a cărții funciare colective.

*Este important de menționat că puteți depune dosarul doar pentru locuința menționată în actul de identitate.

Noi, vă anunțăm când se deschid înscrierile în județul dumneavoastră și vă ajutăm să vă creați contul de utilizator!

“Casa Verde” este un program pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă și este gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Programul Casa Verde - Panouri Fotovoltaice Bacau

Programul “Casa Verde”, are ca scop îmbunătăţirea calităţii aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obținerea de apă caldă menajeră.
Prin finanţarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Acest Program se adresează exclusiv persoanelor fizice.

Pentru mai multe informații accesează website-ul oficial

Click pe imagine: